Gestió integral polígons industrials 2020-04-13T19:02:15+02:00

A partir d’un determinat sòl, estudiem els costos de tots els serveis i les infraestructures necessàries per determinar la viabilitat del projecte.

Es comença per un aixecament topogràfic, propostes de distribució de parcel•les, vialitat, aprofitaments del sòl, i ens ocupem de tot el planejament fins a obtenir la qualificació urbanística: projecte d’estudi d’inundabilitat, pla parcial, projecte de reparcel•lació. A continuació redactem el projecte d’urbanització i ens encarreguem de la contractació i supervisió de les obres d’urbanització.

Si s’escau, també projectem les edificacions i fem la direcció de l’obra.

istanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escort
istanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escort
istanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escort
istanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escort