Akan Cables

Akan Cables 2020-10-01T16:01:21+02:00

Project Description

Akan cables: construcció de nau industrial de 100m de amplada per 151,45m en façana oest y 162.85m en façana est. Utilitzada per producció i magatzematge de mercaderies.

UBICACIÓ
Plans de la Sala, carrer independència, núm. 9-11. Sallent. Terme
Municipal de Sallent
Sallent, CP. 08650. Barcelona
SUPERFICIE DE PARCEL·LA
25.756,99 m2
SUPERFICIE CONSTRUIDA
18.409,62 m2
NAU MAGATZEM – PRODUCCIÓ
Nivell 0 + 2 nivells de producció
Bloc social interior P0+P1
Estructura general nau: Estructura metál·lica de perfil variable 500/2000mm. Nau formada per cruixies de 50m de llum, amb pórtics cada 9,41m, alternativament apeats emb un pilar central tenint una llum de 100m
Part de la estructura general es estructura mixta, recolzada sobre pilars de formigó prefabricat.
Alçada de la nau de 15,00m en façanes laterals i centre de nau, y 2 cumbreres a  17,16m.
Façana i coberta de panells tipus “sandwich”
Lluernaris de 21,00m de llargaria