Projectes d´instal.lacions 2022-03-25T12:36:36+01:00
Projectes d'instal·lacions

Es tramiten projectes per obtenir els corresponents permisos per tot tipus d’instal•lacions, que inclou l’assessorament i dissenys de:

 • Alta, mitja i baixa Tensió

 • Enllumenats públics

 • Protecció d’incendis

 • Climatització

 • Ventilacions

 • Telecomunicacions

 • Dipòsits d’hidrocarburs

 • Productes Químics i Petrolífers

 • Gas

 • Fluïds, aire comprimit, vapor, olis tèrmics, etc.

 • Energia Solar Fotovoltaic