phone

+34 938 923 802

ENERGY EFFICIENCY CERTIFICATE

El Reial Decret aprovat el passat 5 d’abril  de 2013, que entrarà en vigor el proper 1 de juny de 2013,  sobre Eficiència Energètica, obliga que tant els edificis de nova construcció com els existents disposin del Certificat d’Eficiència Energètica.

Aquest certificat serà d’obligat compliment per a venedors, llogaters i en anuncis publicitaris, donant informació sobre les característiques energètiques de l’immoble.

A ENGINE ja estem preparats per oferir-vos aquest servei.