phone

+34 938 923 802

ES PUBLICA LA NOVA LLEI AVALUACIO AMBIENTAL

S’ha publica’t al BOE la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d\’avaluació ambiental. Aquesta llei reuneix en un únic text el règim jurídic de l’avaluació de plans, programes i projectes, i estableix un conjunt de disposicions comunes que aproximen i faciliten l’aplicació d’aquestes regulacions.

La present Llei consta de 64 articles distribuïts en tres títols: el títol I conté els principis i disposicions generals, el títol II conté les disposicions reguladores dels procediments d’avaluació ambiental i, per últim, el títol III regula el seguiment i el règim sancionador.