phone

+34 938 923 802

NOUS PROGRAMES DE CALCUL D\’INSTAL.LACIONS

L’empresa ha adquirit nous programes informàtics de càlcul i disseny de diferents tipus d’instal·lacions, amb la finalitat de tenir les eines més actuals i modernes per poder donar el millor servei possible al client.

Els programes informàtics estan realitzats per una prestigiosa empresa de desenvolupament de software destinat a enginyeries. Els citats programes realitzen els càlculs i els disseny tenitn en compte la vigent normativa sectorial de cada tipus d’instal·lació.