phone

+34 938 923 802

Fire prevention and safety

Publicació del Col·legi d\’Enginyers Tècnics industrials de Vilanova i la Geltrú:

Intervenció administrativa de la Generalitat en matèria d\’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis

Publicada al DOGC de 5 de novembre l\’Ordre INT/320/2014, de 20 d\’octubre, que aprova el contingut de la documentació tècnica per efectuar la intervenció administrativa per part de la Generalitat, establerta a la Llei 3/2010, del 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d\’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis, i també el model de certificat d\’adequació a les mesures de prevenció i seguretat en matèria d\’incendis.

 

Link per accedir al text en PDF:

http://www.cetivg.cat/item-noticia.php?id=00000184