phone

+34 938 923 802

REVISIO NORMATIVA DECRET 82/2010 DE PLANS D’AUTOPROTECCIO

El Decret 82/2010, de 29 de juny, aprova el catàleg d’activitats i centres obligats a adoptar mesures d’autoprotecció i es fixa el contingut de les mateixes. Després d’estar vigent durant uns anys i sense tenir molt d’èxit des del Departament de Protecció Civil han realitzat un estudi  en el qual s’arriba a les conclusions següents, les quals han de facilitar i millorar l’aplicació de la citada normativa:

-Necessitat d’avançar més en la implementació dels PAUs com a eines de seguretat (encara falta), i no com un pur tràmit administratiu.

-Adaptació del Decret sobre la base de l’experiència adquirida (actualitzacions per poder avançar millor).

-Esforç per part dels titulars d’activitat (plans presentats i ús d’HERMES).

-Esforç per part de les administracions (informes i gestions de PAUs).

-Qualitat dels PAUs en els darrers mesos (diferència homologats/ no homologats).

-PAU com a eina pràctica de seguretat efectiva (casos d’aplicació)

-A nivell de l’aplicació HERMES hi ha hagut dificultats per a la seva utilització.

-Necessitat de flexibilitzar l’aplicació informàtica que fa funcionar HERMES.

-Bona eina per a la gestió, coneixement i manteniment dels PAUs.

 

D’aquest estudi es desprèn que s’ha de dur a terme una revisió del Decret 82/2010 amb els objectius següents:

– Incorporar experiència des de la publicació del decret 82/2010.

– Millorar i simplificar el redactat del decret i els seus procediments.

– Aclariment de determinats aspectes de l’articulat.

– Ajustar annex I al nivell de risc (Catalunya, local) en base a experiència. Clarificar criteris i simplificar llistat de criteris.

– Ajustar annex iii a objectius del PAU

 

Desde Engind estem realitzant un constant seguiment d’aquesta revisió per poder conèixer quines seran les modificacions que s’aprovaran i així poder oferir un servei més complert en la redacció de Plans d’Autoprotecció.

Us podem avançar que un dels punts que modifica aquesta revisió serà els terminis de presentació del PAUs per part de les empreses, els quals la majoria estaven exhaurits, existiran nous terminis per poder presentar els PAUs, i en cas de no respectar-se hi hauria alguna possible sanció.