Grupo Engind vos presenta aquest vídeo-resum del projecte i procés constructiu del Prologis Park Penedés, al Polígon Industrial del Planes Baixes, situat a Tarragona, a la comarca del Baix Penedés, on podeu vore el plantejament del projecte i com ha estat tot el procés al llarg dels mesos de treball.

Comencem en el primer feedback del client, recollint les seues necessitats, amb els pertinents contactes amb l´administració local i pública, el constructor i totes les persones implicades, gestionant amb metodologia de treball BIM, que ens permet una millora en la coordinació, un estalvi de temps i un avanç a la gestió integral del projecte.

Prologis Park Penedés ha estat executat a 2 fases diferenciades, començant el primer moviment de terres en Maig de 2017, amb un early acces en 5 mesos i finalizant la segona fase al Juliol de 2018. En cadascuna de les dos fases s´han construït dos edificacions, DC2 amb 26.620 m2 i DC3 amb 53.475 m2,  i en cadascuna s´han portat a terme els diferents treballs de moviment de terres (més de 265.000 m3), cimentació (més de 450 pous), estructura prefabricada de formigó (llums fins a 24 m), façanes de panell prefabricat de formigó, cobertes (TPO, lluernaris i exutoris), oficines, instalacions (il.luminació led, full flow, dipòsit PCI i operatibilitat BMS), pavimentació interior (llosa de formigó “sense juntes” i sobrecàrregues fins a 6 T/m2), urbanització, treballs interiors…

La construcció ha estat certificada Breeam Good, donant al conjunt una garantia de sostenibilitat ecológica, reducció dels consums energétics, aporte d´energia renovable, reducció d´emissions i consum aigua i millora en prestacions per als usuaris: comfort, ventilació, llum, materials no tòxics…

Octubre 2018