phone

+34 938 923 802

L\’Ajuntament ajorna fins a 1 de gener de 2014 l\’aplicacio de la normativa de mobiliari de terrasses de bars i restaurants

La Junta de Govern de l\’Ajuntament de Vilafranca del Penedès, amb data 18 de gener de 2013, ha aprovat una modificació de les normes de regulació de les autoritzacons per a la instal·lació de terrasses de bars i restaurants i el seu mobiliari. La modificació fa referència al termini per a la entrada en vigor de les normes, que s\’amplia fins a finals d\’aquest any 2013.

D\’una banda, tots els establiments que disposen d\’autorització de terrassa amb anterioritat a l\’entrada en vigor de la normativa, tindran fins al 31 de desembre de 2013 per retirar els elements de tancament que no puguin ser autoritzats, sempre que obtinguin pròrroga de les seves llicències.
D\’altra banda, les disposicions de la normativa sobre materials de taules i cadires, restriccions de publicitat, para-sòls, colors, alçades, tanques, estufes i elements similars, respecte de les terrasses preexistents a la seva entrada en vigor, seran plenament aplicables a partir del dia 1 de gener de 2014. Com a màxim en la data esmentada els titulars de llicències hauran d\’haver canviat o modificat els elements afectats, sense dret a indemnització. L\’incompliment determinarà la revocació de la llicència i la impossibilitat d\’obtenir-ne una de nova.