ALB sòl radiant en nau industrial

ALB sòl radiant en nau industrial

Grup Engind entregarà durant este mes de març, completament finalitzada la naix industrial en el Polígon “Les Plans Baixes”, en La Bisbal del Penedés. Junt amb ALB hem tingut l’oportunitat d’instal·lar un sistema de climatització per sòl radiant ALB per a ús industrial. El tub utilitzat és de tipus multicapa de diàmetre 20mm. La superfície de panell instal·lat en la nau és de 2.500 metres quadrats, amb un total de 12.500 m lineals de tub repartits en 86 circuits d´uns 145-150 metres de mitja. Esta distribució es porta a terme gràcies a 8 col.lectors metàl.lics per a ús industrial ALB. El cabal total estimat de la instal·lació de sòl radiant és de 8.900 l/h, tenint en compte una temperatura d’impulsió de 37´5 ºC i un bot tèrmic de 10ºC.

El Sistema de Climatització Radiant ALB per a ús industrial executat utilitza barres d’estés, la qual cosa permet una ràpida i àgil instal·lació del mateix.

Esta instal·lació dels 2.500 m2 de panell aïllant, els 12.500 m de tub, les barres d’estés, els col·lectors, etc. s’ha executat en 7 dies amb 2 equips de 2 persones. Els avantatges del sòl radiant enfront d’altres sistemes de climatització, radiquen tant en el confort, como en la eficiència. D´una banda, el sòl radiant climatitza només la zona on l’usuari requerix confort térmic, sense problemes de convecció térmica presents en altres sistemes. D’altra banda, permet temperatures d’impulsió menors a la resta de sistemes de climatització, la qual cosa implica també un menor consum. A més, al ser un sistema ocult baix la llosa de l’edificació, permet un estalvi de components a l’espai arquitectònic. Al calfar l’espai ocupat i treballar per mitjà de radiació, la transmissió de calor és òptima i l’energia utilitzada per a aconseguir el confort térmic es minimitza notablement.

Qualsevol alternativa de calfar tota la massa d’aire del recinte requerix grans quantitats d’energia, especialment en naus industrials amb gran altura. A més, l’estratificació de l’aire fa, que en la zona de permanència, no existeixca confort, fins que s’ha calfat tota la columna d’aire per damunt de la persona (esta nau té una altura de 12 m).

L’experiència tècnica i constructiva en la instal·lació del sòl radiant amb ALB ha sigut molt satisfactòria.

¡Gran treball a tot l’equip d’ALB, Onilsa i Engind! ¡Enhorabona!.

Març 2020

2020-03-08T20:23:34+01:00 8 març 2020|BIM, grup engind vilafranca del penedes, Ingenieria Industrial, Ingenieria Tecnica Barcelona, Obras Construcción|Comentaris tancats a ALB sòl radiant en nau industrial

About the Author: