Telèfon

+34 938 923 802

CERTIFICACIO ENERGETICA D’EDIFICIS EXISTENTS

Els nostres tècnics han realitzat un curs per conèixer les dinàmiques actuals d’estalvi i eficiència energètica i, en concret en la certificació energètica d’edificis existents.

Segons la proposta del RD de certificació energètica d’edificis existents, com a deriva de la transposició de la Directiva 2002/91/CE d’eficiència energètica als edificis, qualsevol edifici que es llogui o es vengi haurà de disposar de la certificació energètica, amb l’objecte de posar a disposició dels compradors o usuaris dels edificis informació objectiva sobre les característiques energètiques del mateix.

L’enginyeria disposa dels programes homologats pel Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme. Aquests programes conjuntament amb els coneixements tècnics permeten la certificació energètica d’edificis existents d’ús residencial, petit i mitjà terciari, i estableixen un grau d’eficiència energètica basat en les emissions de CO2 derivades dels consums associats a les necessitats de calefacció, refrigeració, ACS, ventilació i enllumenat.