La Dirección General de Arquitectura y Política de Vivienda ha respost a nombroses consultes relacionades amb la interpretació i aplicació dels Documents Bàsics DB SI i DB SUA del Codi Tècnic de l’Edificació.

Aquestes versions incorporen, al costat del text articulat del corresponent DB, els principals comentaris, aclariments i criteris d’aplicació resultat d’aquestes consultes.