Telèfon

+34 938 923 802

Document Basic SUA, Seguretat d\’utilitzacio i accessibilitat, i Document Basic SI, Seguretat en cas d\’incendi, amb comentaris del Ministeri de Foment

La Dirección General de Arquitectura y Política de Vivienda ha respost a nombroses consultes relacionades amb la interpretació i aplicació dels Documents Bàsics DB SI i DB SUA del Codi Tècnic de l\’Edificació.

Aquestes versions incorporen, al costat del text articulat del corresponent DB, els principals comentaris, aclariments i criteris d\’aplicació resultat d\’aquestes consultes.