En data 24 de febrer es va publicar la Llei 3/2014, de 19 de febrer, d’horaris comercials i de mesures per a determinades activitats de promoció.

Aquesta llei la podeu trobar publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya pel Departament de Presidència.

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6568/1340345.pdf