Telèfon

+34 938 923 802

PLANS D\’AUTOPROTECCIO

Engind té dos tècnics acreditats per a la redacció de Plans d’Autoprotecció, d’acord amb el Decret 82/2010, de 29 de juny, on s’aprova el catàleg d’activitats i centres obligats a adoptar mesures d’autoprotecció i es fixa el contingut de les mateixes.

Aquets tècnics tenen acreditació per les “activitats d’interès per a la protecció civil de Catalunya (Annex IA)” i per les “activitats d’interès per a la protecció civil municipal (annex IC).

L’objectiu del decret es regular les actuacions destinades a assegurar l’aplicació de mesures d’autoprotecció en les empreses i, en general, les entitats i els organismes que fan activitats que poden generar situacions de greu risc col·lectiu, de catàstrofe o de calamitat pública, i també els centres i les instal·lacions i les seves dependències, públics i privats, que poden resultar afectats de manera especialment greu per situacions d’aquest caràcter.